Megállapodások

Fordítópiaci együttműködési megállapodások más szakmai szervezetekkel

Profi fordításra van szüksége?
Kérjen ajánlatot egyszerre az összes Proford-cégtől!

A Szabadúszó Fordítók, Tolmácsok Egyesülete (SZOFT) és a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete (Proford) 2017 közepén stratégiai megállapodást kötött, hogy kialakítsák és fenntartsák a fordítói és tolmácsszektor megrendelői és vállalkozói oldala közötti széles körű, konstruktív együttműködési gyakorlatát.

Erre építve közösen dolgozunk az egyező érdekek tudatosításán és érvényesítésén; az esetleges érdekellentéteket a kialakult párbeszédre támaszkodva kezeljük és előmozdítjuk a két oldal közötti munkakapcsolatok pozitív alakítását és az etikus üzleti gyakorlatok terjedését.

A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete (MFTE) és a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete (Proford) által közösen kidolgozott dokumentumok célja, hogy megfogalmazza a Fordításszolgáltatók és az alvállalkozóik közötti üzleti együttműködésről szóló alapelveket. 

Az MFTE és a Proford felismerte az igényt egy olyan, kölcsönös megegyezésen alapuló szakmai és üzleti megállapodás kialakítására, amely elősegíti a Fordításszolgáltató és a fordítói szakma képviselői közötti hatékony, előremutató és professzionális együttműködést, valamint hivatkozási alapot teremt az együttműködés feltételeire, a minőségbeli, technikai és egyéb erőforrásokra, illetve a díjazásra vonatkozó előírások megvalósítására a gyakorlatban.

Hasonlóan átfogó, a piac keresleti és kínálati oldalának értékeit és érdekeit figyelembe vevő, a két oldal megegyezésén alapuló szabályozás Magyarországon korábban soha nem készült. Nem véletlen tehát, hogy a konszenzus hiánya az alapvető szakmai kérdésekben számos esetben okozott feszültséget a szereplők között. A jelen megállapodásokat a Proford-tag Fordításszolgáltatók és az MFTE-tag Fordítók és Lektorok (a jogszabályok által megkövetelt szak-képzettséggel illetve szaktudással rendelkező Fordítók, Lektorok, Tolmácsok) közösen, egymást egyenrangú szakmai partnernek tekintve, egyetértésben dolgozták ki. Mindkét oldal elfogadja az itt lefektetett alapelveket, amelyek teljesítését a jövőben a felek kölcsönösen elvárhatják egymástól.