Etikai kódex

A Proford tagjainak vállalásai:

  • tisztességes üzleti magatartást tanúsít megrendelői, versenytársai és alvállalkozói irányában egyaránt;
  • tájékoztató- és marketinganyagaiban kizárólag a valóságnak megfelelő adatokat közöl;
  • alvállalkozóit írásos megállapodás alapján foglalkoztatja;
  • az alvállalkozóival kötött megállapodásában foglaltaknak megfelelően teljesíti fizetési kötelezettségeit;
  • elhivatott a minőségi munka iránt;
  • vitás ügyekben törekszik a békés megegyezésre;
  • nyitott a vitás kérdések mediáció útján történő megoldására;