Laws and Regulations

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=8260.252221

7/1986. (VI. 26.) MM rendelet a szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=8151.11223

1973. évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről1

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1543.243105

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

12. §

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101684.256028   12. paragrafus

21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102381.261007

16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116984.166995

42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124730.332617

Az Alkotmánybíróság 354/B/1995. sz. határozata a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete 1995 márciusában beadványban fordult az Alkotmánybírósághoz a hiteles fordítás monopóliumának megszüntetése céljából. Az Alkotmánybíróság 1998 elején hozta meg döntését.

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/9B1B5C253D5D5BC0C1257ADA005271F4?OpenDocument